Συντάκτης: Νίκος

1)Κοιτάξτε ότι ο εκτυπωτής είναι στη πρίζα και ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB στον υπολογιστή/laptop. 2)Ελέγξτε ότι ανάβει το λαμπάκι online του εκτυπωτή (συνήθως πράσινο ή μπλε led κοντά στο κουμπί τροφοδοσίας) Αν ανάβει πορτοκαλί ή κόκκινο ή αν...

Διαβάστε περισσότερα