Επιστροφές Εμπορευμάτων

Επιστροφή προϊόντων είναι δυνατή μόνο εάν τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία των προϊόντων δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά.

Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Από την επιστροφή πόσου που είχε πληρώσει ο πελάτης, αφαιρούνται τυχόν τραπεζικά έξοδα και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις

Επιστροφές είναι δυνατές για 14 ημερολογιακές ημέρες.